Storno podmínky


 • po provedení rezervace je zákazníkovi zaslána zálohová faktura zpravidla na 70 % ceny pobytu
 • splatnost faktury je 7 dnů od vystavení
 • pokud není faktura uhrazena je rezervace přenechána dalšímu zájemci
 • společně s fakturou je zaslána smlouva o ubytování
 • při oznámení odstoupení od smlouvy dříve než 80 dnů před započetím ubytování se účtuje jednotný storno poplatek 500,- za objednanou ubytovací jednotku
 • při oznámení odstoupení od smlouvy nejpozději 80 dnů před započetím sjednaného dne započetí ubytování činí storno poplatky 35 % sjednané ceny ubytování
 • při oznámení odstoupení od smlouvy nejpozději 50 dnů před započetím sjednaného dne započetí ubytování činí tyto storno poplatky 60 % sjednané ceny ubytování
 • při oznámení odstoupení od smlouvy nejpozději 15 dnů před započetím sjednaného dne započetí ubytování činí tyto storno poplatky 80% sjednané ceny ubytování
 • při pozdějším oznámení odstoupení od smlouvy činí tyto storno poplatky 100 % sjednané ceny ubytování
 • sjednanou cenou ubytování se rozumí cena uvedená ve smlouvě/rezervaci/ jako úhrada pobytu
 • pokud některý z návštěvníků nebude moci ze zdravotních důvodů na dojednaný termín nastoupit, po předložení lékařského potvrzení vrátíme návštěvníkovi 100% sjednané ceny ubytování /platí pouze pro osobu na kterou je vystavené lékařské potvrzení/